MEDIA

2021年4月14日

パチンコ新台『Pバジリスク ~桜花忍法帖~』(メーシー)徹底試打解説《ナミ》ST突入率100%×第2のボーナス搭載[パチンコ]